Политика безопасности труда

Savaşlar Endüstriyel Soğutma, İş Yerinde Sağlık ve Güvenlik Yasaları ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak, yaralanmaları ve hastalıkları önlemek için tüm çalışanlarına, tesislerini kullanan ziyaretçilerine güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt etmektedir.

Savaşlar Endüstriyel Soğutma, uygun bir sağlık ve güvenlik kültürünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amacın yerine getirilmesi için bilgi sağlama, eğitim, öğretim ve denetim yoluyla iş sağlığı ve güvenliği kurum genelinde aktif bir şekilde desteklenir.

Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine uymaya,

İş kazası ve meslek hastalığı risklerini etkin bakış açısıyla en aza indirerek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya üst yönetimin taahhüdü tamdır.

Selçuk Savaş
Genel Müdür

TOP