этический

Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz sınai ve ticari alanda ‘İş Etiği’ iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ve genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş ahlaki ilkeler bütününü kapsamaktadır.

Gerek sahip oldukları ekonomik güç, gerekse ürettikleri mal ve hizmetlerle toplumu etkiledikleri için; şirketlerin birbirlerine, çalışanlarına, müşterilerine, devlete, topluma ve diğer toplumlara karşı yükümlülükleri bulunmaktadır.

Sınai ve ticari işletmelerin uzun vadede başarılı, karlı ve sürdürülebilir olabilmeleri için ise güvenilir olmalarına ve bu çerçevede etik davranışlarda bulunmalarına bağlıdır.

Savaşlar Endüstriyel Soğutma, merkezinin kurulu bulunduğu Balıkesir’den başlamak üzere; gerek Türkiye içinde gerekse de yurtdışında, sınai ve ticari ilişki kurduğu kişi ve kuruluşlara, içinde yer aldığı topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve çalışanlarına karşı tüm eylem ve işlemlerinde etik ilke ve kurallara uygun tutum ve davranış içinde bulunacağını taahhüt etmektedir.

 

Selçuk Savaş
Genel Müdür

TOP