Экологическая политика

Savaşlar Endüstriyel Soğutma; çevre duyarlılığı üst seviyede olan bir kurum olarak yaşadığımız çevrenin korunmasını yaşamsal amaç olarak kabul etmiştir.

Bu amacın başarılması için;

Tüm tesislerindeki operasyonlarında ve ürünlerinde çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütecektir.

Çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacaktır.

Yeni ürün, proje ve operasyonlarında çevre faktörünü dikkate alacaktır.

Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması için daha az kirletici özelliği bulunanları araştıracaktır.

Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yapacaktır.

Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenleyecektir.

Selçuk Savaş
Genel Müdür

TOP