Notre politique de qualité

Savaşlar Endüstriyel Soğutma firması olarak; odak noktamız, endüstriyel soğutma grupları, soğuk hava depoları, panel, frigorifik araç kasası üretimi, teknoloji geliştirmesi ve satışında, kalitemizi sürekli iyileştirmek ve müşteri taleplerini en üst düzeyde karşılamaktır. Çeşitli araçlarla temin ettiğimiz müşterilerimizden gelen tüm geri bildirimleri kalitemizi değerlendirmek ve iyileştirmek için önemli birer araç olarak görürüz.

Hedeflerimiz ve planlamalarımız doğrultusunda; müşteri beklentilerini karşılamaya, ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerini sağlamaya, yasal mevzuat şartlarını karşılamaya, çevreye maksimum duyarlı olmaya gayret ederiz.

Etik yaklaşımımız ve temel değerlerimiz dahilinde tüm paydaşlarımızla yakın ve dürüst bir ilişki sürdürürüz. Kontrollü bir tedarikçi takip ve analiz programı sayesinde, istikrarlı bir şekilde yüksek düzeyde hizmet ve ürün aldığımızdan emin oluruz. Zamanında ve doğru miktarda kaliteli ürün teslim etmenin hem harici hem de dahili olarak etkili iletişim ve uygun bir planlama metodolojisi ile gerçekleşebileceğine inanırız.

Kalitemizi en üst seviyede tutabilmek için bir Ar-Ge merkezimizden ve sektörümüzün en gelişmiş teknolojisine sahip laboratuvarlarımızdan faydalanırız.

Çalışanlarımızı, ziyaretçilerimizi ve toplumu güvende tutmaya yardımcı kurallar ve prosedürleri, sağlık ve güvenlik insiyatifini uygularız.

Yıllık olarak Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini değerlendirmek üzere Yönetim Gözden Geçirme toplantıları düzenler ve gerektiğinde revize ederiz.

TOP