Nos valeurs fondamentales

Dürüst ol

Samimi ol (Müşteriye dostane davran)

Tevazu sahibi ol

Teknolojik inovasyonun öncüsü ol

Güven

Kaliteli Üret

Aile ortamı kültürüne sahip çık

Ekip arkadaşının elini hiç bırakma

Gelişime açık ol

Ben değil Biz bilincinde ol

Farkında ol

Saygılı ol

İşinde yüksek özgüven duygusuna sahip ol

Adil ve ahlaklı davran

Kurucumuz Sabri SAVAŞ

TOP