KİMLİK BİLDİRİLERİ

Adı ve Soyadı : Sabri SAVAŞ
Doğum Yeri : ADAPAZARI
Doğum Tarihi : 15.02.1937
Yabancı Dili : İngilizce
Uzmanlık Alanı : Termodinamik ( Soğutma Tekniği )

AKADEMİK ÜNVANLARI ( Üniversitesi ve Tarihi )

Lisans : Yıldız Teknik Okulu, 1960 – 61 Ders Yılı
Yüksek Lisans : Yıldız Teknik Okulu, 1961 – 62 Ders Yılı
Doktora : Elazığ DMMA, 17 Ocak 1976
Doçentlik : Yıldız/ İST. DMMA, 8 Kasım 1979
Profesörlük : Uludağ Üniversitesi, 30 Ekim 1989
Son Resmi Görevi : Balıkesir Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

KISA ÖZGEÇMİŞ

Adapazarı 1937 doğumlu olup, 1948 – 1949 ders yılında Adapazarı Merkez Hacı Köyü İlkokulundan, 1956 – 1957 ders yılında Adapazarı Erkek Sanat Enstitüsünden, 1960 – 61 ders Yılında İstanbul ( Yıldız ) Teknik Okulu Makine Bölümünden Makine Mühendisi, 1961 – 62 ders yılında da aynı okulun Makine İhtisas Sınıfından Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

Makine Yüksek Mühendisi olduktan sonra başlangıçta 6 ay kadar bir süre SEKA Genel Müdürlüğünde Etüt ve Proje Mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra EBK Genel Müdürlüğüne gene Etüt ve Proje Mühendisi olarak geçti. Bu Müessese’de daha sonra sırası ile Revizyon ve Atelyeler Şefliği,Makine ve Tesisat Müdür Muavinliği ve 1970 – 75 tarihlerinde de 5 yıl süre ile Makina ve Tesisat Müdürlüğü görevini yürüttü.

Bu görevleri sırasında soğutma tesis ve teçhizatı ile soğuk depoculuk ve et kombinacılığı konusunda yerli proje yapımı, imalat, montaj ve tesis kurma konularında tüm EBK ve Ülke imkanlarını zorladı ve kullandı.Bu şekilde bir çaba ve öncülük altında Urfa, Elazığ, Bursa, Kayseri, Kars ve Adana Et Kombinalarının; Gaziantep, Amasya, Erzincan, Kastamonu ve Bolu Soğuk Depoları ile,Siverek, Çorum,Çubuk ve Dinar Belediye Soğuk Depolarının, Kara ve Deniz Harp Okulu ile çeşitli Askeri Birliklere ait soğuk depoların ve ayrıca çok sayıda termos ve frigorifik taşıt aracının kuruluş ve yapımlarını gerçekleştirmiştir.Aynı müessesede aynı şartlar altında Tatvan, Van, Suluova, Burdur, Sakarya, Ağrı ve Manisa Et Kombinaları ile Fatsa ve Trabzon Balık Kombinalarının ve ayrıca Sincan Et Paketleme ve Şarküteri Tesisi ile Tavuk Kombinasının yapım ve kuruluşlarını sürdürürken Mart 1975’de EBK’den ayrılarak Elazığ DMMA’ ya Öğretim Görevlisi olarak naklen geçti.

EBK’deki görevi sırasında Kıbrıs İkinci Barış Harekatı’nın sonunda Kurtarılmış Bölgedeki endüstriyel tesisleri çalışır duruma getirmek ve Kıbrıs Türk Sanayi Holding Limited Şirketi’nin kuruluş çalışmalarında bulunmak üzere TÜBİTAK ekibi ile birlikte Başbakanlık emrinde Kıbrıs’a görevli olarak gönderildi.

Makine Yüksek Mühendisi olarak hayata atıldığı ilk yıllarda doğduğu köyde bir dernek kurarak yol, su ve elektrik getirilmesi ile ortaokul ve lojman yapımı çalışmalarında bulundu ve bu çalışmaları başarı ile sonuçlandırdı. Bugün, doğduğu köy Adapazarı Merkez Hacı Köyü İlk ve Ortaokulu ve lojmanları, asfalt yolu, suyu, elektriği, telefonu, tarım teknisyeni, ebe ve çeşitli olanakları ve çok sayıda eğitim ve öğretim görmüş hemşehrisini ülke hizmetine ihraç etmiş ve yetmiş hanelik halkı ile modern bir köydür.

EBK’deki görevi sırasında ek görevli olarak Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ile, Özel Zafer Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulunda ve daha sonra da Ankara DMMA Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

Ayrıca bu çalışmalarına ek olarak çeşitli kitap ve makale çalışma ve neşriyatında bulundu. Mart 1975’de EBK’den ayrılarak Elazığ DMMA’ ya kadrolu Öğretim Görevlisi olarak geçti ve bu Akademide aynı zamanda Öğretim Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Ayrıca bu görevi sırasında 1184 Sayılı DMMA Kanununun Geçici 12. Maddesi gereğince ‘ Soğuk Depolarda Soğutucu Ünitede Karlama Olayının Etüdü ile Karlama Olayını Azaltmak için Alınacak Tedbirlerin Araştırılması’ konulu Doktora Çalışması yerine geçerli Yeterlik Çalışması yaptı.

Mart 1977’de ise Elazığ DMMA’dan ayrılarak Balıkesir DMMA’ ya naklen tayin olundu.

Balıkesir DMMA’ da ilk iki buçuk yıl Öğretim Görevlisi ve Öğretim Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu sırada ‘Soğutma ve Klima İşlemlerinde Güneş Enerjisinden Yararlanma Olanaklarının Araştırılması’ konulu Doçentlik Tezini hazırladı ve 8.Kasım.1979 tarihinde Doçent oldu. Bu arada (18.Kasım.1979) Öğretim Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılarak aynı Akademi’de Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürdü.

Balıkesir DMMA 28.03.1983 tarih ve 2809 Sayılı Kanunla yasallaştırılan 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı ‘Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname’ ile Uludağ Üniversitesine Balıkesir Mühendislik Fakültesi adı altında bağlandıktan sonra da aynı görevi sürdürdü.

Ayrıca 24.06.1988 tarihinden, Balıkesir Üniversite’sinin kurulduğu 03.07.1992 tarihine kadar Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı.

2547 Sayılı Kanunun 3455 Sayılı Kanun’la değişik 8. Maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 30.10.1989 tarihli toplantısında Termodinamik (Soğutma) Anabilim Dalında Profesörlüğe yükseltilmiştir.

26-27 Nisan 1988’de yapılan I. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu ile 30-31 Mayıs 1991’de yapılan II. Balıkesir Mühendislik Sempozyumunda ve ayrıca 10-11 Nisan 1995’de yapılan III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumunda Düzenleme Kurulu Başkanı olarak görev almıştır.

Prof. Sabri SAVAŞ, 17.11.1994 tarihinden 25.10.1999 tarihine kadar Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak da görev yapmıştır.

EĞİTİM ve ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

A - 1966-1975 yıllarında Ek Görevli Öğretim Görevlisi olarak Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda;

 • Teknik Resim ve Konstrüksiyon
 • Dökümcülükte Basınçlı Hava Sistemleri
 • Soğutma Tekniği
Dersleri ile,

B - 1968-1975 yıllarında gene Ek Görevli Öğretim Görevlisi olarak Ankara Özel Zafer Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu ile Ankara DMMA Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulunda;

 • Soğutma Tekniği
 • Sıhhi Tesisat
Derslerini vermiştir.


C - Mart 1975’den Mart 1977’ye kadar Elazığ DMMA’ da;

 • Soğutma Tekniği
 • Isıtma ve Havalandırma
 • Mekanik
 • Motor-I
 • Motor-II
 • Motor Dinamiği
Derslerini vermiştir.

D - Mart 1977’de göreve başladığı Balıkesir DMMA’ da başlangıçta;

 • Mukavemet
 • Isıtma ve Havalandırma
 • Soğutma Tekniği
 • Motor-I
 • Motor-II
 • Motor Dinamiği
 • Klima
 • Motorlu Taşıtlar
Derslerini vermiştir.Ancak zaman içinde öğretim üyesi ve görevlisi kadroları geliştikçe ve bu arada Balıkesir DMMA Uludağ Üniversitesine Balıkesir Mühendislik Fakültesi olarak bağlandıktan sonra esas ihtisas konusu olan;
 • Soğutma Tekniği
 • Isıtma ve Havalandırma
 • Klima
Derslerini vermeye devam etmiştir.

E - Ayrıca bu arada 1976-1977 ders yılından 1981-1982 ders yılına kadar Ankara DMMA’da saat ücretli Öğretim Üyesi olarak;

 • Motor-I
 • Motor-II
 • Motor Dinamiği
Derslerini vermiştir.

F - Diğer taraftan 1986-1987 ders yılından 1988-1989 ders yılına kadar U.Ü Bursa Meslek Yüksekokulunda;

 • Soğutma Sistemlerine Giriş
 • Kompresörler
 • Ticari Buzdolapları
 • Soğuk Depolar
Derslerini de vermiştir.

G - Bölüm Başkanı bulunduğu U.Ü Balıkesir Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde 1983-84 ders yılından 1991-92 ders yılına, Balıkesir Üniversitesi kurulduktan bu yana yüksek lisans ve doktora derslerinden;

 • Soğutma Sistemlerine Giriş
 • Kompresörler
 • Ticari Buzdolapları
 • Soğuk Depolar
Derslerini de vermiştir.

H - Yaptırdığı Yüksek Lisans Çalışmaları;

Soğutma Sistemlerinde Hava Soğutucu Kanatlı Borulu Evaporatörün Soğutma Kapasitesine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi.
 • Yıl:l995
 • Öğrenci: Bahar BAYBOZ
Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Kondanserlerin Etüdü ile Yoğuşma Kapasitesine Göre Isı Transfer Yüzeyinin Hesabı.
 • Yıl:1992
 • Öğrenci: Enver YALÇIN

I - Yaptırdığı Doktora Çalışmaları;

Tabii Mağaraların Başta Soğuk Depoculuk ve Klimatizasyon Olmak Üzere Değerlendirilmesi.
 • Yıl: 1984
 • Öğrenci: Mehmet UZUN
Güneş Yardımlı Isı Pompası ile Bina Isıtılması.
 • Yıl:1984
 • Öğrenci: Cemal OKUYAN
Su Soğutma Kulelerinde Isı, Kütle ve Momentum Transferinin İncelenmesi ve Değişik İklim Koşullarına Göre Etkinliklerinin Araştırılması.
 • Yıl: 1988
 • Öğrenci: Bahar BAYBOZ
Endüstriyel Camların Üretiminde Isıtma ve Soğutma İşlemlerinin Etüdü ve Soğutma İşlemlerinin Optimizasyonu.
 • Yıl: 1988
 • Öğrenci: Enver YALÇIN

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

A - Ulusal Dergilerdeki Yayınları:

 1. Soğuk Depoculukta Ekonomik İzolasyon Kalınlığının Tespiti (MMO Dergisi Cilt;20,Mayıs 1976,Sayı;234)
 2. Soğutucu Ünitede Buharlaşma Basıncının Diferansiyel Basınç yada Sıcaklık Otomatiği ile Kontrolü (Türk Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt-1,1978)
 3. Güneş Enerjisi Yardımlı Isı Pompası ile Isıtma ve Sıcak Su Temini (U.Ü Mühendislik Fakülteleri Dergisi, Cilt-2,1989)
 4. Tabii Mağaraların Soğuk Depoculukta ve Klimatizasyonda Değerlendirilmesi (U.Ü Mühendislik Fakülteleri Dergisi,Cilt-2,1989)
 5. Ülke Kalkınmasında Bir Gerçeğin Sembolü-OSTİM (Ostim Dergisi, Sayı 40, Eylül 1996
 6. Petrol Tankeri Yangınları (İst. Belediyesi İtfaiye Dergisi, Sayı 110, Nisan 1997

B - Ulusal Konferanslarda Sunulan Tebliğleri:

 1. Özet Anlatımla Soğutma Tekniği
 2. (U.Ü Balıkesir Mühendislik Sempozyumu)
 3. Kullanımı Alışılagelmiş Enerji Kaynakları Dışındaki Enerji Kaynakları (U.Ü Balıkesir Mühendislik Fakültesi ile Necatibey Eğitim Fakültesi 1983 Enerji Tasarrufu Haftası)
 4. Soğutma Kompresörlerinin Tasarımında Önem Verilmesi Gereken Birkaç Konu (I.Ulusal Makine Tasarımı ve İmalat Kongresi,19-21 Eylül 1984,ODTÜ)
 5. Soğutma Tesisatında Projelendirme Esasları (SEGEM,29-30 Eylül 1983)
 6. Soğuk ve Dondurulmuş Depolar ile Soğutma ve Dondurma Tesisatları Projelendirilmesine Ait Örnekler (SEGEM,29-30 Eylül 1983)
 7. Soğuk Depoculukta Kabul ve İşletmeye Alma Esasları,Tamir ve Bakım Sorunları (MMO Genel Soğutma Sorunları Paneli,28 Haziran 1985)
 8. Vitrin ve Kasap Tipi Buzdolapları ile,Soğuk Depoculukta Yapım ve Yer Seçimi Kuralları (I.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi,ODTÜ,1977)
 9. Soğuk Depoculukta Buharlaşma Basıncının Diferansiyel Basınç (Sıcaklık) Otomatiği ile Kontrolu (I.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi,ODTÜ,1977)
 10. Soğuk Depoculukta Enerji Tasarrufu (Enerji 86 Semineri,Balıkesir Sanayi Odası, 7 Şubat 1986)
 11. Makine Mühendisliği Eğitimi (İTÜ Makine Fakültesi Birinci Ulusal Makine Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu 25-27 Ekim 1989,İstanbul)
 12. Soğutma Sistemlerinde Hava Soğutucu Kanatlı Borulu Evaporatörlerde Toplam Isı Geçiş Katsayısına Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi (Ç.Ü Müh-Mim. Fakültesi Birinci Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Sempozyumu 16-18 Mayıs 1990,Adana)
 13. Etkili ve Verimli Soğutma İçin Soğutma Devresinde Alınması Gerekli Tedbirler (Ç.Ü Müh-Mim. Fakültesi İkinci Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Sempozyumu 16-18 Mayıs 1992,Adana)
 14. Soğutma Sistemlerinde Hava Soğutucu Kanatlı Borulu Evaporatörlerin Soğutma Kapasitesi Hesabı (U.Ü Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, 23-24 Mayıs 1991,Balıkesir)
 15. Hava Soğutmalı Kanatlı Borulu Kondanserin ve Su Soğutmalı Yatay Boru-Kovan Kondanserinin Kapasitelerine Etki Eden Parametrelerin Araştırılması (Ç.Ü Müh-Mim. Fakültesi III. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Sempozyumu,Mayıs 1994,Adana)
 16. Proje Koşullarına Göre Soğutucu Akışkan Seçimi (Ç.Ü Müh-Mim. Fakültesi III.Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Sempozyumu,Mayıs 1994 Adana)
 17. Vakumlu Soğutma ve Termodinamik Analizi (Ç.Ü Müh-Mim.Fakültesi III.Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Sempozyumu,Mayıs 1994Adana)
 18. Düşük Basınçlı Soğuk sıvı Soğutucu Akışkanla Klima Uygulaması (II.Tesisat Kongresi,İzmir MMO Ekim 1995)
 19. Soğuk Depoculukta Uygulanan Tek ve Çift Kademeli Düşük Basınçlı Soğuk Sıvı Soğutucu Akışkanlı Soğutma Sistemleri (II.Tesisat Kongresi,İzmir MMO Ekim 1995)
 20. Isıtma ve İklimlendirme Uygulamasında Enerji Tasarrufu (III.Tesisat Kongresi,İzmir MMO Kasım 1997)
 21. Soğutma Kompresörlerinde Volumetrik Verim ile Soğutma Kapasitesine Etki Eden Faktörlerin Etüdü (Ç.U Müh-Mim.Fakültesi V.Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Sempozyumu,Mayıs 1998 Adana)
 22. Tekstil Klimasında Hava Şartlandırma Yöntemleri (Ç.Ü Müh-Mim.Fakültesi V.Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Sempozyumu,Mayıs 1998Adana)
 23. Taze Bahçe Ürünlerinde Muhafaza Ve Taşıma Öncesi Uygulanan Önsoğutma Teknikleri ve Ülkemizdeki Önemi (Ç.Ü Müh-Mim.Fakültesi V. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Sempozyumu,Mayıs 1998 Adana)
 24. Soğutma Tekniği ve Soğuk Depoculuk Uygulamaları (IV.Tesisat Kongresi,İzmir MMO,Kasım 1999)
 25. Soğuk Depoculukta Enerji Tasarrufu (SA.Ü 12.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi,Şubat 2000,Adapazarı)
 26. Soğuk Depo Projelendirilmesi ve Soğutma Tekniği Uygulamaları (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği,Mart 2000,Ankara)
 27. Soğutma Tekniğinde Soğutma Kapasitesinin Kontrolü (Ç.Ü Müh-Mim.Fakültesi VI. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Sempozyumu,Nisan 2000 Adana)
 28. Soğuk ve Donmuş Muhafaza Tesislerinin Isı Yükleri ve Kapasite Hesaplarında Kullanılan Bazı Yaklaşımlar (Ç.Ü Müh-Mim.Fakültesi VI.Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Sempozyumu,Nisan 2000 Adana)

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI

 1. Salamuralar,yıl:1968,Kişisel Yayın
 2. Teorik ve Pratik Açıklamalı Soğuk Depoculuk (MMO Yayını,No:82,1974)
 3. Soğutucu Akışkanlar (MMO Yayını,No:88,1974)
 4. Soğutucu Akışkanlar ve Salamuralar (Mart-1974,Kişisel Yayın)
 5. Soğuk Depoculuk ve Soğutma Sistemlerine Giriş (Uludağ Üniversitesi Yayını,1987)
 6. Soğuk Depoculukta Soğutma Tesisatı Proje Esasları (TS-4855,Mayıs 1986)
 7. Soğutucu Ünitede Buharlaşma Basıncının Diferansiyel Sıcaklık Otomatiği ile Kontrolü (İhtira Beratı,15.05.1977 tarih ve 18518 Sayı)
 8. Soğuk Depolarda Soğutucu Ünitede Karlama Olayını Azaltmak İçin Alınacak Tedbirlerin Araştırılması (D.M.M.Akademileri Kanununu Geçici 12.Maddesi Gereğince Doktora Yerine Geçerli Yeterlik Çalışması.Elazığ DMMA,1976)
 9. Soğutma ve Klima İşlemlerinde Güneş Enerjisinden Yararlanma Olanaklarının Araştırılması (İstanbul DMMA Doçentlik Tezi)

DİĞER DERS NOTLARI

 1. Benzin Motorları
 2. Diesel Motorları
 3. Motor Dinamiği
 4. Motor Projelendirilmesi
 5. Motorlarda Kullanılan Yakıtlar ve Yanma
 6. Otto ve Diesel Motorlarının Termodinamiği
 7. Soğuk Depoculukta Proje Esasları
 8. Teknisyenler, Makinistler ve Tamirciler için Buzdolapçılık ve Soğuk Depoculuk

MEVCUT KİTAPLARI

 1. Sı-Ölçü Sistemi (System International of Units) ve Uygulama Yöntemleri
 2. Soğuk Depoculuk ve Örnek Proje Çalışmaları
 3. Soğutma Tekniği ve Örnek Proje Çalışmaları
 4. Uygulamalı Soğuk Depoculuk ve Buzdolapçılık
 5. Binalarda Isı ve Nem Yalıtımı

AKADEMİK ve İDARİ GÖREVLERİ

 1. SE-KA Genel Müdürlüğünde Proje Mühendisi, Yıl:1963
 2. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde sırası ile Etüt ve Proje Mühendisi,Revizyon ve Atelyeler Şefi, Makine ve Tesisat Dairesi Müdür Yardımcısı ve daha sonra da son beş yıl Makine ve Tesisat Dairesi Müdürü. Ekim 1963 ile,15 Mart 1975 tarihleri arası.
 3. Elazığ DMMA’ da Öğretim Görevlisi ve Öğretim Başkan Yardımcısı.15.03.1975 ile 15.03.1977
 4. Balıkesir DMMA’ da Öğretim Görevlisi ve Öğretim Başkan Yardımcısı.15.03.1977 ile 8.11.1979
 5. Balıkesir DMMA’ da Öğretim Üyesi ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı.8.11.1979 ile 20.07.1982
 6. Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı.20.07.1982 ile 03.07.1992
 7. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi.24.06.1988 ile 03.07.1992
 8. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı.03.07.1992 ile 17.11.1974
 9. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği. 11.05.1993 ile 22.11.1994
 10. Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği. Kasım 1992-Kasım 1994
 11. Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcılığı.17.11.1994 ile 25.10.1999
 12. 25.10.1999 tarihinden itibaren emekli olduğu 16. 05. 2003 tarihine kadar Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmüştür.
Emekli bulunduğum 16.05.2003 tarihinden sonra, çocuklarımın sahibi bulunduğu SAVAŞLAR Tesisat, Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi, (Tekno – Sav Soğutma Sanayi)’nde Danışmanlık ve Eğitim Uzmanlığı yapmakla birlikte, yeğenim Prof. Dr. Rahmi TÜRK başkanlığında kısa adı SOMTAD olan, Soğutma, Muhafaza, Taşıma Bilimleri ve Sanayicileri Derneğini kurduk ve bu Derneğimizin adına, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü bulunduğum, SOĞUK ZİNCİR ve LOJİSTİK isimli bilimsel hakemli, Derginin üç ayda bir aralıklarla yayımı ile belirli bir süre okuyucuya sunulmasını da sağlamış bulundum.

1981

Endüstriyel soğutma sektörünün duayenlerinden Prof.Sabri SAVAŞ'ın girişimciliği ile Savaşlar Tesisat Taahhüt unvanı ile firmamız Balıkesir merkezde 20 m² işyerinde faaliyete başlamış ve kısa süre içinde 30 m² atölye ilavesi ile soğuk depo cihazı, kapısı ve ticari buzdolabı üretimi ile faaliyetlerine devam etmiştir. Bugün kuruluşumuzu gerçekleştirdiğimiz işyeri sembolik olarak açık tutulmakta ve eski zamanlardan esnaf dostlarımız ile diyalog devam etmektedir.

1983

Ayrı bir alanda 100 m² yeni atölye yapılarak üretim gelişmiştir.

1985

Yeni yere 250 m² eklenerek yeni tezgahlar ile birlikte üretim çeşitliliği ve kapasite arttırılmıştır.

1988

Mühendislik branşında eğitimini tamamlayan 2. Kuşak firma yönetiminde yer almaya başlamıştır. 2.kuşağı temsilen işletmeye ilk katılan temsilci Selçuk SAVAŞ devamı gelecek olan jenerasyonlarını şu şekilde tanımlıyor:

“ Başarılı öğrencilerdik ve teknik beceri sahibi meslek erbabından çok şey öğrendik. O zamandan bugüne bizim düsturumuz; müşterilerimize, çalışanlarımıza, devlete, tedarikçilerimize karşı daima dürüst ve onlara verdiğimiz taahhütü her zaman yerine getirme çabası içerisinde olmaktır.”

1991

Firmamız Ltd. Şti. oldu. Oğuz SAVAŞ firma yönetimine katıldı. Üretim faaliyetlerimizi tasarımlar ile çeşitlendirmeye, geliştirmeye devam ettik.

1996

Günümüzde sadece 400 m² AR-GE Merkezine sahip modern üretim tesisimizde görevli uzman kadromuz, akademisyenler ile işbirliği yaparak başta düşük enerji tüketimli çevre dostu cihazlar olmak üzere sektöre inovatif ürünler kazandırmayı hedeflediğimiz tesisimizin ilk yatırımlarına başladık.

1997

Şu anki fabrika arazimizde 800 m² üretim tesisi yapıldı. Elektrostatik toz boya tesisi kuruldu. Faaliyetlerimizi kalitemizi arttırarak geliştirdik. Firma ortaklarından Ertuğrul SAVAŞ firma yönetimine katıldı.

1999

Poliüretan Panel Hattı kurularak üretime başlandı.

2005

2500 m² yeni fabrika binası yapıldı. Yeni makine ve teçhizatlar ile kaliteli üretim geliştirildi. Yurtdışı fuar katılımları ile ihracat pazarları geliştirildi.

2008

Tasarımı ve üretimi firmamıza ait 45 metre panel pres hattı ilave enjeksiyon makinası ile devreye alınarak kapasite arttırıldı.

2013

Fabrika binasına 2500 m² yeni ilave yapılarak kapasite artışı sağlandı.

2015

Toplam fabrika alanı 8000 m²’ye çıkarılarak; kapı üretim alanı, hammadde ve yarı mamul stok alanları, kaynak atölyesi geliştirildi. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde arazi yatırımı yapıldı.

2017

Yatırım odak noktası çerçevesinde Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde; 6000 m² ikinci Fabrika binası inşa edilerek; FRİSAV markası ile soğuk zincirin önemli halkası olan nakliye araçları için frigorifik kasa, römork, Konteyner Tip Soğuk Depolar üretimine başlandı.

2018

Özbekistan’a gerçekleştirilen ihracat ve bu ülkedeki ticari faaliyetleri güçlendirmek amacıyla bu ülkede bir yatırım ve ticaret şirketi kuruluşu tamamlandı.

2019

Özbekistan’ın Semerkant şehrinde yer alan Serbest Bölge’de yapılan fabrika yatırımı ile “PANELSAV” markası ile Poliüretan Panel üretimine başlandı.

Birçok Yurtiçi ve Yurtdışı projelere imzasını atmış olan firmamız; SAVAŞLAR LTD. ŞTİ.; 1981 yılından bugüne müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine ve sektör firmalarına karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeyi amaç edinmiş sektörünün lider firmalarından birisidir. Bugüne kadar soğutma sektörüne yenilikte öncü, düşük enerji tüketimi, yüksek verimli, uzun ömürlü ve doğa dostu ürünler sunmayı görev edinmiştir.

Gelecek Hayalimiz (Vizyon)

Pazarın, müşterinin yenilik ve talep değişmelerinin farkında olarak bu konuya odaklanan; sektöründe ülkemizin en fazla patentine sahip kurumu olacağız. Genişlemede mesafe kat etmekten çok uzmanlaşarak toplam kurumsal becerilerimizde derinleşeceğiz.

Varlık Sebebimiz (Misyon)

Mutlu ve öneri sunabilen çalışanlar, mutlu müşteriler, sürdürülebilirliğini kurgulamış ve fayda üreten bir şirket için çalışıyoruz.